O firmie


MAH zarządzanie nieruchomościami to firma działająca na rynku nieruchomości od maja 2002 roku na podstawie wpisu do ewidencji gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Wrocławia pod numerem 161042, prowadzona przez Magdalenę Hałasińską licencjonowanego zarządcę nieruchomości (licencja nr 11532).
Zarządzamy i administrujemy nieruchomościami mieszkaniowymi położonymi na terenie Wrocławia, Siechnic i Kiełczowa oraz nieruchomościami komercyjnymi na terenie Wrocławia, Psar i Bykowa. Prowadzimy również zarząd ustanowiony przez sąd.
Zabezpieczeniem jakości wykonywanych usług jest polisa ubezpieczeniowa z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. W naszym działaniu nie zapominamy o ustawowym zapisie: "wykonywania czynności zarządzania ze szczególną starannością oraz kierowanie się zasadą ochrony interesów osób, na rzecz których wykonujemy te czynności."
W trosce o mienie naszych klientów poszerzamy swoją wiedzę, doskonalimy umiejętności i podnosimy kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach. Całodobowy kontakt z zarządcą pozwala na natychmiastową reakcję w przypadku wystąpienia awarii, co daje naszym klientom poczucie bezpieczeństwa.
Poszukujemy nowych rozwiązań finansowych: dotacje Środków Unii Europejskiej, dotacje państwowe i gminne, kredyty, możliwości uzyskania dochodów z części wspólnych nieruchomości.


http://www.mah.wroc.pl
E-mail: biuro@mah.wroc.pl